PETANQUEBANEN FÆLLESAREALET V/KRØJEN/GLIBEN

Kære alle i Ejerlauget Bjerrelund

Så blev det forår, og endelig kan vi få gang i den anlagte petanquebane.

Du / I inviteres hermed til indvielse af petanquebanen

LØRDAG DEN 18. MAJ 2024 KL. 14.00

Hvor vi byder på grillpølser, øl og vand.

Af hensyn til indkøb af pølser etc. beder vi om tilmelding senest den 16. maj kl. 18.00

På mail: formand@bjerrelund.dk, eller på tlf./SMS 42610077.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Ejerlauget Bjerrelund

Ændring af forslag fra bestyrelsen i punkt 7. Bilag 1

Da Aalborg Kommune efter udsendelse af dagsordenen har afvist bilag 1, og i stedet foreslået en anden tekst, ændres bestyrelsens forslag således:
Tinglysning af ophævelse af påtegningen om bestemmelsen om 10% bebyggelsesgrad som foreslået af Aalborg Kommune.
Det vil betyde, at det fremadrettet vil være Aalborg Kommunes bygningsreglement, der vil være gældende og dermed en bebyggelsesprocent på 15%.

Indkommet forslag til generalforsamling d. 7/3-2024

Vi ønsker at bevare en bebyggelsesprocent på 10% jvf. tidligere regler om bebyggelse i Klitgård.

Begrundelse:
Hvorfor har vi mon tidligere haft 10% i bebyggelsesprocent?

  1. Fordi langt hovedparten af grundene er store (mindst 1400-1650 m2)
  2. Fordi der er stille og fredeligt. Dette er tvivlsomt med store huse og måske udlejning af disse til følge.
  3. Fordi området opfattes som et divergent fristed.
  4. Bestyrelsens forslag (Bilag 1) er misvisende og uigennemsigtigt.
    Derfor ønsker vi at bevare en bebyggelsesprocent på 10%.

Med venlig hilsen
Birte og Poul Erik Graungaard
Ålerusen 69


Da vi desværre ikke kan deltage i generalforsamlingen, vil vi gerne bede Ulrik Nør Christensen om at fremlægge vores forslag.

Snerydning

Op,Service starter i Nibe kl 3 imorgen tidlig, og kommer til Klitgaard bagefter, men afhængig af hvor meget fygning der bliver, kan klokken godt blive 8 inden han er i Klitgaard. Men hvis vore veje lukker til, er de kommunale veje nok også føget til.

Så pas på jer selv, hvis i begiver jer ud i snestormen

Vi mangler din mail og telefonnummer

Vil du være opdateret om hvad der sker?

I oktober måned sendte vi brev ud til de 107 medlemmer vi hverken havde telefonnummer eller mailadresse på, med en opfordring til at registrere de oplysninger hos Microwa.

Resultatet var rigtig ringe. Der er stadig 80 vi ikke har telefonnummer på, og 104 vi ikke har mailadresse på.

Det må vi kunne gøre bedre, så vil I ikke være rar at sende tlf. nummer og mailadresse til ABC@microwa.dk eller ring og giv dem det på telefon

7026 9326.

har vi en chance for at holde jer opdateret hurtigt ved ledningsbrud, forurening af vandet og andre vigtige ting.

Dette opslag vil også kunne ses på Facebook.

Mvh

Bestyrelsen

Rens af vandtank

Så er vi i gang nede på vandværket. JH Dyk fra Randers er klar til at rense vores store vandtank, her er lidt stemnings billeder 

Preben Vestergaard informere nærmere når tanken er renset skyllet igennem og der er taget nye vandprøver…

Mvh
Henrik
Bestyrelsen
Ejerlauget Bjerrelund. 

Få info på SMS

Bliv registreret og få direkte besked.
Forureningen af vores vand har lært os hvor vigtigt det er at kunne informere vore
brugere hurtigt og direkte, men vi mangler kontaktoplysninger på 107 brugere ud af 325.
Derfor har vi bedt Microwa om at sende en opfordring om at tilmelde sig til vores
sms og mailservice.
Af brevet vil også fremgå, hvordan I skal tilmelde jer.
Så for jere egen skyld, så få det nu gjort!


Med venlig hilsen
Bestyrelsen