Ændring af bestyrelsen og ny samarbejdspartner

Ændring af bestyrelsen
Da Thomas Nielsen af personlige årsager har valgt at forlade bestyrelsen i utide, er
han blevet erstattet af 1. suppleant Bent Mortensen.
På bestyrelsesmødet den 17 august har bestyrelsen konstitueret sig således:
Finn Christensen træder ind som næstformand, og Bent Mortensen er indtrådt som
menigt medlem.
Bestyrelsesmedlemmernes funktion kan ses under menupunktet kontakt.

Ny samarbejdspartner
Op service, Nibe har overtaget vedligeholdelse af fælles områder, stier og
vandværksgrund, samt snerydning.

17.august 2023
Preben Vestergaard
Formand