Referatet fra generalforsamlingen i Ejerlauget

Her kan referatet fra generalforamlingen i Ejerlauget Bjerrelund hentes: