Historien om Ejerlauget Bjerrelund

Ejerlauget Bjerrelund blev dannet den 8. april 1965, efter stiftende generalforsamling i Nørholm Forsamlingshus.

Vi skal dog meget længere tilbage i tiden for at finde den første spire til området.

Allerede i 1948 var der en som faldt for området her, med den landlige idyl og en klynge huse hist og her, samt noget landbrug. Den første sommerbeboer var ingen ringere end kunstmaler Adolf Køster, som slog sig ned på Nørholmsvej med udsigt over Limfjorden, et pragtfuldt udsyn for hans malerier, med den store sejlads der var på dette tidspunkt. Hans opholdssted på Nørholmsvej er i dag den grund som ejes af Tim Jensen, og har adressen Nørholmsvej 554.

Senere kom Købmand Richard Nielsen fra Hasseris og slog sig ned ved siden af Køster. Det skal bemærkes at de lejede grundene for den formidable sum af 50,- kr. pr. år. Siden hen fandt nogle af landmændene ud af at leje noget jord ud langs Keldbækvej.

Udstykningen af Ålerusen stod Åge Bjerre for, det var også ham, der lod det første vandværk opføre, det var nemlig nødvendigt for at få lov til udstykning, derfor blev der dannet et Ejerlaug. Åge Bjerre udskrev ved denne lejlighed en konkurrence på navnet til området, han udlovede en flaske brændevin til vinderen. Navnet blev som bekendt: ”Bjerrelund” og blev foreslået af ”smukke Emil” som vandt brændevinen.

Det pudsige ved det hele er, at de gadenavne vi har i dag ikke er de oprindelige navne.

Stamvejen på Ålerusen hed Marguritevej. Efter Y krydset, hed vejen til højre Valmuevej, de tre sidegrene hed Violvej, Anemonevej og Mimosevej. Vejen til venstre hed Valmuevej, en sidegren hertil hed Hyacintvej. Kågen havde navnet Lærkevej. Pirken havde ligeledes flere navne, den hed Skovduevej, Solsortevej og Rødkælkevej. Hyttefadet hed dengang Blåbærvej, Bogfinkevej, Vibevej, Enebærvej samt Hybenvej. Krøjen hed Tyttebærvej. Mellemholmvej fra ”Grillen” og hen til vejen der går over til Sønderholm, hed Nibevej. (så slap mine gamle kort op)

Alle disse gamle navne blev ændret i 1970 i forbindelse med Kommunesammenlægningen. Der måtte jo ikke være to veje med samme navn.

Denne del af historien om Bjerrelund er skrevet af Arne Bach med hjælp fra, en efter sigende pålidelig kilde.

Med venlig hilsen
Arne Bach