Vandværk

Vi leverer vand fra KLITGÅRD VANDVÆRK som blev totalrenoveret for få år siden.
Vi har mulighed for at måle og registrere vores vandudpumpning, og dermed grundlag for at udføre lækagesøgning. Forbrugsregistreringen er startet.

Vi vil gerne gentage opfordringen til forbrugerne om deltagelse, hvis man har mistanke om vandspild/ledningsbrud eller observerer ”vådområder” omkring veje og stier.