Indkommet forslag til generalforsamling d. 7/3-2024

Vi ønsker at bevare en bebyggelsesprocent på 10% jvf. tidligere regler om bebyggelse i Klitgård.

Begrundelse:
Hvorfor har vi mon tidligere haft 10% i bebyggelsesprocent?

  1. Fordi langt hovedparten af grundene er store (mindst 1400-1650 m2)
  2. Fordi der er stille og fredeligt. Dette er tvivlsomt med store huse og måske udlejning af disse til følge.
  3. Fordi området opfattes som et divergent fristed.
  4. Bestyrelsens forslag (Bilag 1) er misvisende og uigennemsigtigt.
    Derfor ønsker vi at bevare en bebyggelsesprocent på 10%.

Med venlig hilsen
Birte og Poul Erik Graungaard
Ålerusen 69


Da vi desværre ikke kan deltage i generalforsamlingen, vil vi gerne bede Ulrik Nør Christensen om at fremlægge vores forslag.