Ændring af forslag fra bestyrelsen i punkt 7. Bilag 1

Da Aalborg Kommune efter udsendelse af dagsordenen har afvist bilag 1, og i stedet foreslået en anden tekst, ændres bestyrelsens forslag således:
Tinglysning af ophævelse af påtegningen om bestemmelsen om 10% bebyggelsesgrad som foreslået af Aalborg Kommune.
Det vil betyde, at det fremadrettet vil være Aalborg Kommunes bygningsreglement, der vil være gældende og dermed en bebyggelsesprocent på 15%.