Kogeanbefaling af vand fra Klitgaard Vandværk

Drikkevandet fra Klitgård Vandværk Vandværk er forurenet med E.coli/ coliforme bakterier/ kim og kan derfor være
sundhedsfarligt.
Det forurenede vand skal derfor koges inden det drikkes.
Ved kogning forstås opvarmning af vandet til 100 °C i 1 minut. Vandet skal således »spilkoge«, hvorved de fleste mikroorganismer, bortset fra enkelte virus og sporer, inaktiveres/dræbes.
En effektiv kogning kan ske ved brug af en almindelig kedel eller gryde. Ved brug af elkedel gives en portion vand to opkog med 2-5 minutters mellemrum.
Det er især vigtigt, at ældre og børn ikke drikker vandet uden forudgående kogning.
Kogning af drikkevandet skal ske, indtil forbrugerne får besked om, at forureningen er ophørt. Oplysning sker gennem løbesedler/SMS.
Vandværket har den dato udtaget nye analyser for at lokalisere forureningen.
Det tager ca. 4 dage at gennemføre analyserne.
Er du ejer af en ejendom som forsynes fra vandværket og som dermed er berørt at kogeanbefalingen, skal du orientere ejendommens eventuelle lejere.

Se vedhæftede information.


Klitgård Vandværk