Så er det tid at få beskåret træer og buske.

Ifølge vedtægterne for Ejerlauget Bjerrelund  og Aalborg Kommunes regler for vedligeholdelse af træer og buske ud mod private fællesveje og stier, er det nu tid til at få beskæret dine træer og buske.

Tjek derfor på din grund om du overholder disse regler, som er angivet på skitsen herunder.

Vi vil indtil den 1. august kontrollere om det bliver gjort, så veje og stier er farbare, og vi ikke risikerer at renovationsbilerne ikke kan komme til vores skraldespande.

Hvis der er grundejere der ikke får det gjort, vil det blive anmeldt til Aalborg Kommune, der så udsteder et påbud om at få det gjort. Hvis påbudet ikke følges, vil Aalborg Kommune udstede en bøde, og i sidste ende foretage beskæringen for grundejerens regning.

Så vær venlig at beskære dine træer og buske, så vi ikke skal til at bruge disse sanktioner.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen