Information om nyt takstblad og Information om Regulativ for Almene Vandværker i Danmark gældende for Klitgaard Vandværk

Kære medlemmer af Ejerlauget Bjerrelund og brugere af Klitgård Vandværk
Efter et travlt efterår hvor megen tid er gået med at sætte os ind i den opgave, vi påtog os ved den ekstraordinære generalforsamling, er vi nået så langt, at vi med ekstern hjælp kan begynde at opdatere vores hjemmeside, så vi kan opnå den gennemsigtighed i vores arbejde, som har manglet i lang tid.
Det betyder, at der nu ligger en masse information på hjemmesiden. Noget af det er noget, der burde have ligget der for længe siden, og noget er ny information, som det nok vil være klogt at sætte sig ind i.
Under menupunktet Vandværk kan i nu finde takstblad for 2023, der er godkendt af Aalborg Kommune, seneste vandanalyser, og som noget helt nyt Regulativ for Klitgaard vandværk, der også er godkendt af Aalborg Kommune.
Under menupunktet OM EJERLAUGET kan I finde referatet for den ekstraordinære generalforsamling den 30. august 2022.
Der er et nyt menupunkt, der hedder Referater fra bestyrelsesmøder. Her kan I løbende finde resume af de afholdte bestyrelsesmøder.
Under menupunktet regnskaber vil I for første gang finde et budget for Klitgaard Vandværk, samt for Ejerlauget Bjerrelund, da bestyrelsen mener, det er uforsvarligt at drive en butik uden at have et budget at styre efter. Det vil også fra 2023 fremgå af årsregnskabet, hvordan regnskabet ender i forhold til budgetterne,
Især vil vi fremhæve takstbladet for 2023.
Her er m3 prisen hævet med 2 kr.+ moms. Det skyldes at prisen for el i 4. kvartal var 3 gange højere end i 1.kvartal. Når elpriserne normaliseres igen, vil prisen blive sat ned igen.
Ligeledes er der kommet et nyt tilslutningsgebyr på 20.000 kr. + moms, hvis en ny bruger ligger mere end 50 m fra det eksisterende ledningsnet. Det er for at dække den ekstra omkostning til grave- og ledningsarbejde.
Nyt Regulativ for Klitgaard Vandværk hvad er det?
Det er et sæt leveringsbetingelser, der gælder for alle vandværker, og som er udarbejdet i samarbejde med en række vandværker, kommuner, Foreningen af Danske Vandværker og advokater. Regulativet beskriver i detaljer, hvilke forpligtigelser vandværket har over for forbrugerne, og hvilke forpligtigelser forbrugerne har over for vandværket.
Meget af det ligner, det vi kender, men en af de få ting, der springer i øjnene, er en klar afgrænsning af vandværkets forpligtigelser, der stopper ved skel, mens forbruger har ansvaret for det, der sker på egen matrikel. Dog vil vandure stadig blive leveret at vandværket.
Det betyder, at der til næste generalforsamling vil være nogle vedtægter, der skal justeres.
Hvis I har nogle spørgsmål, er I velkomne til at kontakte formanden.
Klitgaard, januar 2023