Information fra bestyrelsen

Til trods for flere tilbud om at deltage i den igangværende mudderkastning er det denne bestyrelses holdning ,at vi ikke behøver at deltage i en debat på det niveau. Der er dog, uafhængigt, behov for at korrekse et par opklarende detaljer i informationsstrømmen.

Man kan, som altid, komme i kontakt med bestyrelsen bl.a. på formand@bjerrelund.dk! Her kan man få svar på langt de fleste af de spørgsmål, der måtte være.

Bestyrelsens Facebook side har et bundet formål; 

Dette er Ejerlauget Bjerrelunds officielle Facebook side, hvor bestyrelsen vil informere, og interesserede kan hente information om området, nye tiltag og andet der er af vigtighed for lokalområdet.”

Derfor vil nogen måske opleve at de ikke nødvendigvis får deres opslag op på vores side.

Slutteligt bakker vi naturligvis op om de roser Birthe og Nanna får. Det er velfortjent med det store arbejde de har lagt på hvert deres område. Den siddende bestyrelse vil fortsætte det gode arbejde vi har sat gang i.