Information om forurening af drikkevandet

Meddelelse fra Klitgård Vandværk.  

Den 27. september 2021 kl. 13:00 

Der er konstateret forurening af drikkevandet: 

af coliforme bakterier. 

De fleste coliforme bakterier udgør ikke en sundhedsmæssig risiko for mennesker, og der vil blive foretaget en ny undersøgelse af drikkevandet i morgen. 

Det er en mindre forurening, men indtil svar foreligger, anbefales stadigvæk at koge vandet. 

Derfor kan vi berolige de personer, som har indtaget ukogt vand, at sandsynligheden for at de får symptomer, pga. dette vil være minimal. 

Der er kontakt til de instanser, som giver grundlag for Vandværkets bestyrelses videre ageren. 

Vedr. Information til forbrugere af vandværkets vand, anvender vi: 

“Naturstyrelsens og Sundhedsstyrelsens: 
”Vejledning om håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre.”