Indkomne forslag til Generalforsamlingen

1:
Skal punktet om genbrugsmaterialer og farvevalg slettes fra vedtægterne?
“Nybygninger skal udføres af nye materialer og ydre bygnings sider, sokler og tage skal bortset fra vinduesrammer og døre holdes i jordfarveskalaen eller hvidt eller sort eller disse to farvers blanding.”

2:
Kan der ikke blive vedtaget en lokalplan for hele sommerhusområdet hvori der er beskrevet hvordan et sommerhus skal se ud, og bestem IKKE se ud.

3:
Da Klitgård er i rivende udvikling og ikke mindst på det øgede antal fastboere som jo almindeligvis ligger på 60 – 65+ vil behovet for yderligere en hjertestarter melde sig.
Den vi har er placeret i det ene hjørne af Klitgård så behovet for at få en mere nede i “centrum” af området er vokset med tiden.

4:
Forslag til ændring af vedtægterne:

For bevarelse af Klitgård som et roligt og rekreativt område og at for imødegå gener af larm fra motorcykler og unødig høj musik…
“Støjende organiseret klub / forenings aktivitet er ikke tilladt…”
“Elektrisk forstærket musik og sang skal holdes inden for lukkede døre og vinduer. Undtaget er private fester som fejring af fødselsdage, diverse bryllupper, konfirmationer og ligende…”
“For at sikre uhindret adgang for brand og rednings køretøjer skal vejene holdes fri af parkerede biler…”

5: Problemer med fart
Eftersom stor fart på vejene stadig er et stort problem har jeg set dette her i et sommerhusområde på Marielyst på Falster som er effektivt og samtidig er kønt at se på. Får målene på dem her i weekenden. Min fætter som bor der mener det er brøndringe de er lavet af. På nogle af de lange veje kunne man sætte 2 “stationer” op

20210728_183110.jpg

6: Opstilling til bestyrelsen
Mit navn er Birte Graungaard, Ålerusen 69, 9240 Nibe.
Jeg er i øjeblikket på ferie i Tyskland og Frankrig med vores campingvogn og kan desværre ikke komme til generalforsamlingen. Jeg har hørt, at datoen er fastsat til 29/9-2021.
I øjeblikket er jeg noteret som revisorsuppleant.
Jeg ønsker at stille op som rigtigt bestyrelses medlem for Ejerlauget Bjerrelund.
Jeg går ikke efter en bestemt post, men er uddannet indenfor økonomi. Har også arbejdet indenfor EDB branchen.
Jeg er 66 år og går på folkepension 1/11-2021.
Min fritidsinteresse er keramik, som jeg laver i mit værksted. Derudover har jeg undervist i keramik i et par år hos FOF. Jeg er et friluftsmenneske.
Jeg har Ålerusen 69 som fast bopæl.