Vandforsyning                

 

Vi leverer vand fra KLITGÅRD VANDVÆRK som blev totalrenoveret for få år siden.                                                                                                                                                         

Vi har mulighed for at måle og registrere vores vandudpumpning, og dermed

grundlag for at udføre lækagesøgning. Forbrugsregistreringen er startet.                              

 

Vi vil gerne gentage opfordringen til forbrugerne om aktiv                                                               

deltagelse, hvis man har mistanke om vandspild/ledningsbrud eller observerer

”vådområder” omkring veje og stier.                         

                                                                         

På bestyrelsens vegne                                           

Henning Svendsen                                                 

                                                                                                                                          

                                                                                              

           Billeder fra åben hus på vandværket                                                                   

         

                                                                                             

                                               

                                                               

                                                               

                                                               

 

                                   

 

 

 

 

Vandanalyser:

02-03-2020

02-03-2020

19-07-2019

22-02-2019

19-10-2016  indeholder hårdhed

 

Pas på vores vand

 

Vandforsynings område

 

Når du skal lukke for vandet

 

Takstblad Vandværk

 

Nye Vandmålere